Bán hạ hậu phác thang – Bài thuốc chữa khí hạch, ngực đầy, bụng đầy…

Published on Author Đỗ Sang

Bán hạ hậu phác thang dùng chữa chứng khí hạch, thất tình uất kết khiến cho đờm dãi kết lại, trong họng như có vật gì vướng, ngực đầy, bụng đầy, biếng ăn.

Công dụng:

Lý khí giáng nghịch, hóa đàm tán kết.

Chữa chứng bệnh:

  1. Khí hạch (ở cuống họng tựa có vật gì cứng chẹn họng, nhổ không ra, nuốt không xuống)
  2. Thấp đàm tắc trở, ngực đầy, thở gấp.
  3. Bụng đầy đau, kèm nôn mửa.

Biểu hiện bệnh:

Chứng khí hạch, thất tình uất kết khiến cho đờm dãi kết lại, trong họng như có vật gì vướng, ngực đầy, bụng đầy, biếng ăn.

Thành phần:

Bài thuốc bán hạ hậu phác thang gồm có:

Bán hạ chế……………………………….. 12g

Hậu phác …………………………………..9g

Phục linh…………………………………… 12g

Tô diệp (lá tía tô)…………………………..6g

Gừng tươi………………………………….. 4 lát

Các vị thuốc trong bài bán hạ hậu phác thang
Các vị thuốc trong bài bán hạ hậu phác thang

Cách sử dụng:

Ngày dùng 1 thang, đun sức chia 2 lần uống.

Phân tích bài thuốc:

Bài này thính để chữa bệnh khi hạch, kiêm chữa ngực đầy thở gấp bụng đầy đau và nôn mửa. Những chứng bệnh này hình thành chủ yếu là do đàm khí cản nhau, vị không hòa giáng cho nên dùng Bán hạ hóa đàm khai kết. hạ khi giáng nghịch, Hậu phác, Gừng sống tính tân để tán kết, khổ để giáng nghịch, hạ khí tán mãn, giải uất điều trung, tía tô hòa vị sướng trung, tiêu đàm hạ khí, Phục linh phụ tả để thấm thấp lợi thủy, cùng dẫn đến lý khí hóa đàm, tán kết trừ mãn. Đặc điểm lý khí của bài thuốc này là giáng nghịch, hạ khí.

Bài thuốc tương tự:

Tứ thất thang:

Cũng có tên là “Thất khí thang”, tức là bài này gia Đại táo cũng để chữa khí hạch, gia Đại táo là dùng vị cam để hoãn tính cấp, tăng thêm sức tán kết giải uất, nhưng người đàm thấp nặng không nên dùng.