Cửu nhất đan – Bài thuốc chữa tất cả các loại vết thương đã vỡ…

Published on Author Đỗ Sang

Cửu nhất đan được rắc lên miệng vết thương, chữa tất cả các loại vết thương đã vỡ, chất mủ chưa ra hết, mụn nhọt vỡ loét…

Công dụng:

Để nùng khí hư.

Chữa chứng bệnh:

Tất cả các loại vết thương đã vỡ, chất mủ chưa ra hết.

Biểu hiện bệnh:

Thành phần:

Bài thuốc cửu nhất đan gồm có:

  1. Thục thạch cao 36 gam
  2. Thăng đan 4 gam

Thăng đan gồm: Thủy ngân, hỏa tiêu, bạch phàn, hùng hoàng, chu sa, tạo phàn. Dùng phương pháp thăng hoa chế được thành phần thuần túy do khí hóa thu lại mà dùng. Sắc đỏ là Hồng thăng đan, sắc vàng là Hoàng thăng đan.

Một số vị thuốc trong bài cửu nhất đan
Một số vị thuốc trong bài cửu nhất đan

Cách sử dụng:

Các thuốc đem nghiền bột để tiện dùng.

Rắc thuốc vào trong miệng vết thương, hoặc dùng dược tuyến (dây dẫn lưu) để cho thuốc vào, ngoài đắp thuốc cao hoặc bôi thuốc dạng cao. Mỗi ngày thay thuốc 1-2 lần. Không được cho vào

miệng.

Phân tích bài thuốc:

Tác dụng để nùng khí hư của bài thuốc cửu nhất đan này chủ yếu do công hiệu của Thăng đan. Nhưng Thạch cao chín là loại thuốc hết nhuận lại kiêm có tác dụng thanh lương, tốt nhất là dùng loại Thạch cao đã tầm nước tiểu (tẩm nửa năm, lại làm sạch trong 2 tháng) rất hay.

Bài thuốc tương tự:

Tỷ lệ thành phần giữa Thăng đan và Thạch cao trong bài thuốc cửu nhất đan này có thể tăng giảm.

Nếu dùng thục Thạch cao 32 gam, Thăng đan 8 gam để lập tễ, gọi là “Bát-Nhị đan”, có thể chữa tất cả các vết thương đã vỡ mủ ra khó khăn, thịt thối không hóa.

Nếu dùng thục Thạch cao 28 gam, Thăng đan 12 gam để lập tễ, gọi là “Thất-Tam đan”, có thể chữa các loại ung, cốt hết hạch, cốt tủy viêm (Ostéomyélite), hệ lâm ba ở cổ gáy hết hạch (adénite lymphocytairecervicale) sau khi đã vỡ, thịt thối khó tiêu (bong) hoặc nụ thịt mới tăng sinh nhanh quá.