Đại hoàng giá trùng hoàn – Bài thuốc chữa bế kinh, ứ huyết (ứ máu)…

Published on Author Đỗ Sang

Đại hoàng giá trùng hoàn dùng chữa trong người có huyết khô ứ kết thành khối (trung hà), phụ nữ bế kinh da dẻ thô ráp, hai mắt mờ đen, trào nhiệt, tiêu thước.

Công dụng:

Phá huyết, tiêu trung (tiêu hòn cục) trục ứ, thông kinh.

Chữa chứng bệnh:

Trong người có huyết khô ứ kết thành khối (trung hà), phụ nữ bế kinh da dẻ thô ráp, hai mắt mờ đen, trào nhiệt, tiêu thước.

Biểu hiện bệnh:

Thành phần:

Bài thuốc đại hoàng giá trùng hoàn gồm có:

 1. Giá trùng 40 gam (tức Địa miết trùng: gián đất).
 2. Can tất 40 gam (Sơn ta khô).
 3. Can địa hoàng 400 gam (Sinh địa khô).
 4. Cam thảo 80 gam.
 5. Thủy diệt (đỉa) 45 gam.
 6. Xích thược 160 gam.
 7. Hạnh nhân 160 gam.
 8. Hoàng cầm  80 gam.
 9. Đào nhân 160 gam
 10. Manh trùng (ruồi trâu) 45 gam
 11. Tế tao trùng 45 gam (bọ gạo).
 12. Đại hoàng 45 gam.
Một số vị thuốc trong bài đại hoàng giá trùng hoàn
Một số vị thuốc trong bài đại hoàng giá trùng hoàn

Cách sử dụng:

Các vị nghiền bột, lấy mật luyện kỹ làm hoàn. Mỗi ngày uống 4 gam/1ần. Từ 1-2 lần uống trong ngày vào lúc đói với nước chín.

Phân tích bài thuốc:

Bài thuốc đại hoàng giá trùng hoàn này chữa huyết khô nội kết thể hư mà trạng thực, ứ huyết không ra thì tân huyết không sinh, bổ cũng không ích gì. Cho nên phải dùng Đại hoàng, Đào nhân, Can tất để thông huyết bế. Địa miết trùng, Thủy điệt, Tề tao để hóa ứ huyết, dùng Thục địa dưỡng huyết, Xích thược hoạt huyết, Hạnh nhân nhuận táo, Cam thảo hoàn trung.

Toàn phương có đặc điểm phá huyết mãnh lực, làm cho huyết khô, cân táo được nhu nhuận. Cổ nhân nói: “Nhuận dĩ nhu kỳ can, trùng dĩ động kỳ ứ, thông dĩ khứ kỳ bế, nên dùng đến Địa hoàng, Xích thược, Cam thảo hòa dưỡng chỗ hư là phương rất hay để trị chứng «can huyết lao», dùng liều nhỏ là ý nghĩa “tuấn dược hoãn công” (dùng thuốc cực mạnh, nhưng lại công từ từ).

Bài thuốc tương tự:

 • Bài thuốc hạ ứ huyết thang:
 1. Đại hoàng 32 gam.
 2. Đào nhân 12 gam.
 3. Địa miết trùng 20 con.

Tán bột luyện mật chế thành 4 viên, dùng rượu chưng 1 viên uống ngay ngày 1 lần.

Phương này tức là bản phương giản hóa đi, trị chứng sản hậu đau bụng, huyết khô, kinh nguyệt không thông.

 • Bài thuốc để dương hoàn:
 1. Đại hoàng 80 gam.
 2. Manh trùng 12 gam.
 3. Đào nhân 12 gam.
 4. Thủy điệt 12 gam.

Tán làm bột, cho lượng mật bằng 30-45% chỗ thuốc, để làm viên, (nguyên phương uống thuốc với nước đem chưng) ngày nay mỗi lần dùng 4 gam chiêu với nước chín, ngày uống 1 lần.

Phương này tiêu được ứ huyết như Đào nhân thừa khí thang, nhưng sức công phá huyết ứ lại có phán mãnh liệt hơn phương Đào nhân thừa khí thang.