Đào hồng tứ vật thang – Bài thuốc chữa kinh nguyệt không đều…

Published on Author Đỗ Sang

Đào hồng tứ vật thang dùng chữa kinh nguyệt không đều, thống kinh, đau trước và sau kỳ kinh, hoặc hành kinh khó khăn (bất sướng) mà tạo ra máu cục…

Công dụng:

Hoạt huyết điều kinh.

Chữa chứng bệnh:

Kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, rong kinh…

Sau khi sanh ác huyết không ra hoặc ra ít, bụng dưới đau, nơi đau có thể thấy hòn cục.

Biểu hiện bệnh:

Phụ nữ kinh nguyệt không đều, thống kinh, đau trước và sau kỳ kinh, hoặc hành kinh khó khăn (bất sướng) mà tạo ra máu cục, máu tím đen v.v… hoặc do ứ huyết mà kinh ra quá nhiều, và các chứng lâm, lậu lâu ngày v.v…

Thành phần:

Bài thuốc đào hồng tứ vật thang gồm có:

Đào nhân…………………8-12g

Hồng hoa………………….4-12g

Sinh địa……………………….20g

Xuyên khung……………..6-12g

Đương quy…………………..12g

Xích thược…………………..12g

Một số vị thuốc trong bài đào hồng tứ vật thang
Một số vị thuốc trong bài đào hồng tứ vật thang

Cách sử dụng:

Mỗi ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.

Phân tích bài thuốc:

Phương này là Tứ vật thang gia Hồng hoa, Đào nhân. Tứ vật thang dưỡng huyết, hoạt huyết phối ngũ với Đào hồng để phá ứ. Toàn phương có công hiệu khứ ứ sinh tân (vì muốn lương huyết nên bỏ Bạch thược thay bằng Xích thược) cho nên chữa được nguyệt kinh bất điều, thống kinh… do ứ huyết gây ra. Đó là phương thang căn bản để hoạt huyết điều kinh, trên lâm sàng hay gia giảm vận dụng.

Bài thuốc tương tự:

Huyết quá nhiệt gia Đan bì, đau bụng gia Huyền hồ sách, do là huyết ứ thường kiêm khí trệ cho nên gia thêm Hương phụ chế, Xuyên luyện tử, Thanh bì… để lý khí “khí hành tắc huyết hành”. Ngoài ra có bài Hồng hoa Đào nhân tiễn gồm các vị Đan sâm, Chế hương phụ, Huyền hồ sách, Thanh bì, Đương quy, Xích thược, Xuyên khung, Sinh địa, Đào nhân, Hồng hoa, để trị chứng kinh nguyệt không đều, thống kinh, bế kinh cũng thuộc bản phương gia giảm.