Hải tảo ngọc hồ thang – Bài thuốc chữa bướu cổ, tuyến giáp trạng sưng to

Published on Author Đỗ Sang

Hải tảo ngọc hồ thang có tác dụng hóa đàm nhuyễn kiên, tiêu tán u bướu. Dùng chữa tuyến giáp trạng u bướu, sưng to (bướu cổ, basodow…).

Công dụng:

Hóa đàm nhuyễn kiên, tiêu tán u bướu.

Chữa chứng bệnh:

Bướu cổ.

Biểu hiện bệnh:

Tuyến giáp trạng u bướu, sưng to.

Thành phần:

Bài thuốc hải tảo ngọc hồ thang gồm có:

 1. Hải tảo 12 gam.
 2. Côn bố 12 gam.
 3. Hải tai 12 gam.
 4. Bán hạ 12 gam.
 5. Trần bì 6 gam.
 6. Thanh bì 5 gam.
 7. Liền kiều 8-12 gam.
 8. Bối mẫu 12 gam.
 9. Đương quy 8-12 gam.
 10. Xuyên khung 4-8 gam.
 11. Độc hoạt 8-12 gam.
Một số bài thuốc trong bài hải tảo ngọc hồ thang
Một số bài thuốc trong bài hải tảo ngọc hồ thang

Cách sử dụng:

Ngày dùng 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.

Phân tích bài thuốc:

Hải tảo, Hải tai, Côn bố theo dược lý ngày nay phân tích, hàm chứa nhiều chất can xi, iod, có tác dụng tiêu tan u bướu, là thuốc chủ của bài thuốc này.

U bướu thường do khí huyết ngưng tụ nên lại dùng Trần bì, Thanh bì sơ can lý khí, Đương quy, Xuyên khung, Độc hoạt hoạt huyết hành khí, Bối mẫu, Liên kiều tiêu thũng tán kết là bài thuốc tiêu biểu và tiêu tán u bướu.

Hiện nay, trong lâm sàng thường dùng chữa chứng tuyến giáp trạng sưng to do thiếu chất can xi, iod.

Ngoài ra trên cơ sở bài thuốc này gia thêm Hoàng dược tử 3-5 gam, Hạ khô thảo, Bạch hoa xà 10 gam để chữa bướu cổ tuyến giáp trạng có hiệu quả nhất định.

Bài thuốc tương tự:

Bài thuốc hải tảo ngọc hồ thang gia vị của Lý Văn Lượng.

Chuyên chủ trị can uất, đờm ngưng, bướu cổ, bazơ đô (Tăng năng tuyến giáp -basedow).

Bài thuốc gồm có:

    Bán hạ (chế) ………………….16g

    Bối mẫu ………………………..10g

    Cam thảo ……………………….3g

    Côn bố ………………………….16g

    Hạ khô thảo ……………………30g

    Hải cáp phấn ………………….20g

    Hải tảo ……………………………16g

    Hoàng dược tửu ……………..16g

    Huyền sâm ……………………..16g

    Liên kiều …………………………10g

    Nam tinh phiến …………………10g

    Ngưu tất …………………………..10g

    Trần bì ……………………………..10g

Ngày dùng 1 thang chia 2 lần uống.