Ích khí thông minh thang – Bài thuốc chữa đầu đau mắt mờ, tai ù…

Published on Author Đỗ Sang

Ích khí thông minh thang là bài thuốc dùng chữa khí của tỳ vị hư yếu, mắt bị nội chướng, song thị (nhìn 1 hóa 2), mắt có màng mây… tai điếc, tai ù như…

Công dụng:

Bổ trung khí, thăng thanh dương, tán phong nhiệt, lợi thanh khiếu.

Chữa chứng bệnh:

Khí của tỳ vị hư yếu, mắt bị nội chướng, song thị (nhìn 1 hóa 2), mắt có màng mây… tai điếc, tai ù.

Biểu hiện bệnh:

Trung khí bất túc, thanh dương bất thăng, phong nhiệt thượng xung, đầu đau mắt mờ, đau răng, tai ù, sức nghe giảm sút, mạch nhu nhuyễn.

Thành phần:

Bài thuốc ích khí thông minh thang gồm có:

  1. Mạn kinh tử 12 gam (hoặc Đảng sâm).
  2. Cát căn(sắn dây) 12 gam.
  3. Nhân sâm 12 gam.
  4. Hoàng kỳ 12 gam.
  5. Hoàng bá 4 gam.
  6. Bạch thược 8 gam.
  7. Thăng ma 6 gam.
  8. Chích cam thảo 4 gam.
Một số vị thuốc trong bài ích khí thông minh thang
Một số vị thuốc trong bài ích khí thông minh thang

Cách sử dụng:

Ngày dùng 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.

Phân tích bài thuốc:

Bài thuốc ích khí thông minh thang dùng thuốc bổ khí làm chủ, lấy thuốc thăng tán làm phò tá, để trị các chứng đau ở vùng đầu mặt. Trong đó:

Sâm, kỳ, thảo bổ khí, Thăng ma, Cát căn, Mạn kinh tử thăng tán, thăng thanh dương và dẫn thuốc bổ khí lên trên, tán được đau đầu do phong nhiệt.

Hoàng bát tư âm giáng hỏa.

Bạch thược liễm âm hòa vinh, làm cho thuốc thăng tán không thái quá.

Vì vậy, bài thuốc này thích hợp với bệnh nhân trung khí bất túc, khí hư nên không thăng dương được, phong nhiệt thừa thế ấy mà xâm phạm đầu bộ sinh ra chứng đau đầu, đầu chướng, chóng mặt, đau răng, ù tai v.v…

Lưu ý:

Nếu âm hư dương cang sinh chứng mê mệt mà mạch huyền lưỡi đỏ thì không được dùng.