Kim phất thảo tán – Bài thuốc chữa cảm mạo phong hàn, ho có đờm…

Published on Author Đỗ Sang

Kim phất thảo tán là bài thuốc có tác dụng Phát tán phong hàn, hóa đàm chỉ khái (cầm ho). Dùng chữa ngoại cảm phong hàn, ho đờm nhiều, khí cấp. 

Công dụng:

Phát tán phong hàn, hóa đàm chỉ khái.

Chữa chứng bệnh:

Ngoại cảm phong hàn, ho đờm nhiều, khí cấp.

Biểu hiện bệnh:

Cảm mạo, ho nhiều đờm.

Thành phần:

Bài thuốc kim phất thảo tán gồm có:

  1. Kim phất thảo 12 gam.
  2. Tiền hồ 8-12 gam.
  3. Kinh giới 8-12 gam.
  4. Tế tân 4 gam.
  5. Chế bán hạ 8-12 gam.
  6. Phục linh 12 gam.
  7. Cam thảo 4 gam.
  8. Sinh khương 3 lát.
  9. Đại táo 5 quả.
Một số vị thuốc trong bài kim phất thảo tán
Một số vị thuốc trong bài kim phất thảo tán

Cách sử dụng:

Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.

Phân tích bài thuốc:

Kim phất thảo ôn tán, hóa đàm, giáng khí là chủ dược, phụ với Tiền hồ tuyên hạ phế khí. Kinh giới, Tế tân, Sinh khương phát tán phong hàn, Bán hạ Phục linh hóa đàm lợi thủy. Đại táo, Cam thảo hòa trung.

Bài thuốc tương tự:

Bài thuốc kim phất thỏa tán II của tác giả Trần Sư Văn.

Chủ trị : Ho do cảm phong hàn

Thành phần gồm có:

    Bán hạ ……………………….40g

    Chích thảo …………………40g

    Kim phất thảo ……………120g

    Kinh giới ……………………160g

    Ma hoàng …………………..120g

    Tiền hồ ……………………..120g

    Tuyền phúc hoa ………… 120g

    Xích thược ………………… 40g

Tất cả nguyên liệu đem tán bột. Ngày uống 12–16g với nước sắc Sinh khương và Đại táo.