Lục nhất tán – Bài thuốc chữa sốt, khát, tiêu chảy, sỏi tiết niệu…

Published on Author Đỗ Sang

Lục nhất tán là bài thuốc dùng chữa các loại thấp nhiệt hạ trú ở bàng quang, tiểu tiện xẻn đỏ, cảm thụ thử thấp, thân nhiệt, tâm phiền, khẩu khát, phúc tả (ỉa chảy đau bụng) v.v…

Công dụng:

Cam đạm thảm thấp, lợi thủy, tiêu nhiệt giải thử tà.

Chữa chứng bệnh:

Các chứng thử thấp có triệu chứng sốt, khát, tiêu chảy, hoặc sỏi tiết niệu do nhiệt.

Biểu hiện bệnh:

Các loại thấp nhiệt hạ trú ở bàng quang, tiểu tiện xẻn đỏ, cảm thụ thử thấp, thân nhiệt, tâm phiền, khẩu khát, phúc tả (ỉa chảy đau bụng) v.v…

Thành phần:

Bài thuốc lục nhất tán gồm có:

  1. Hoạt thạch 6 phần.
  2. Cam thảo 1 phần.
Các vị thuốc trong bài lục nhất tán
Các vị thuốc trong bài lục nhất tán

Cách sử dụng:

Thuốc theo tỷ lệ trên tán bột mịn trộn đều, uống với nước ấm.

Mỗi lần uống từ 6 – 12g với tỷ lệ mật ong và nước đun sôi ( ấm) ngày 3 lần có thể dùng với thuốc thang, lượng gia giảm, sắc uống.

Có thể dùng bao vải hoặc lá sen tươi bọc thuốc bột ấy sắc nước mà uống.

Phân tích bài thuốc:

Phương này có 6 phần Hoạt thạch, một phần Cam thảo, nên tên gọi lục nhất. Hoạt thạch vị đạm tính hàn, đạm năng thảm thấp, hàn năng tiêu nhiệt, giải thử, thêm Cam thảo để tăng cường tác dụng và hoãn hòa tính hàn giáng của Hoạt thạch.

Bài thuốc tương tự:

Nếu thêm Chu sa gọi là Ích nguyên tán. Ích nguyên tán kiêm có sức trấn tâm an thần.

Thêm Thanh đại gọi là Bích ngọc tán. Bích ngọc tán có tác dụng thanh nhiệt tiết can hỏa.

Thêm Bạc hà gọi là Kê tô tán. Kê tô tán tiêu tán được phong nhiệt.

Các bài này cũng có tác dụng như Lục nhất.