Lương phụ hoàn – Bài thuốc chữa trị can uất, khí trệ, dạ dày viêm cấp…

Published on Author Đỗ Sang

Lương phụ hoàn dùng chữa trị can uất, khí trệ, dạ dày đau do hàn ngưng khí trệ, thích chườm nóng, thích ấn, bụng đau, hông sườn đau…

Công dụng:

Sơ can, lý khí, ôn vị, khứ hàn.

Chữa chứng bệnh:

Trị can uất, khí trệ, dạ dày đau do hàn ngưng khí trệ, thích chườm nóng, thích ấn, bụng đau, hông sườn đau.

Biểu hiện bệnh:

Các chứng đau dạ dày do hàn ngưng khí trệ, thích chườm nóng, thích ấm, rêu lưỡi trắng.

Thành phần:

Bài thuốc lương phụ hoàn gồm có:

  1. Cao lương khương (củ riềng).
  2. Hương phụ

Lượng bằng nhau.

Các vị thuốc trong bài lương phụ hoàn
Các vị thuốc trong bài lương phụ hoàn

Cách sử dụng:

Tán bột, làm hoàn, ngày uống 4-8 gam với nước chín, ngày 2-3 lần. Công dụng: Ôn trung tán hàn, chỉ vị thống.

Phân tích bài thuốc:

Cao lương khương ôn vị, tán hàn tà, Hương phụ lý khí, giải uất. Hai vị này ôn trung tán hàn hành khí, khí hành tắc vị hòa, hàn tán thì thôi đau.

Bài thuốc tương tự:

Có phương còn gia Thanh bì, Can khương, Mộc hương, Trầm hương, Đương quy, Hậu phác để tăng cường tác dụng hành khí tán hàn, sự giảm đau càng có hiệu quả.