Mẫu lệ tán – Bài thuốc dùng chữa mồ hôi trộm, cơ thể hư yếu…

Published on Author Đỗ Sang

Mẫu lệ tán là bài thuốc có tác dụng bổ khí, liễm âm, cố biểu, chỉ hãn. Thường được dùng trị chứng ra mồ hôi trộm hoặc tự ra mồ hôi, do cơ thể hư yếu.

Công dụng:

Bổ khí, liễm âm, cố biểu, chỉ hãn.

Chữa chứng bệnh:

Bài thuốc này thường được dùng trị chứng ra mồ hôi trộm hoặc tự ra mồ hôi, do cơ thể hư yếu.

Biểu hiện bệnh:

Bệnh nhân mắc bệnh nhiễm trùng thời kỳ hồi phục, khí hư ra mồ hôi nhiều hoặc bệnh lao phổi, khí âm hư ra mồ hôi nhiều có thể dùng cho bệnh nhân nữ sau khi đẻ cơ thể suy yếu ra mồ hôi và trẻ em suy dinh dưỡng ra mồ hôi trộm

Thành phần:

Bài thuốc mẫu lệ tán gồm có:

  1. Mẫu lệ nướng 20-40 gam.
  2. Hoàng kỳ 16 gam.
  3. Ma hoàng căn 12-20 gam.
  4. Phù tiểu mạch 20-40 gam.
Các vị thuốc trong bài mẫu lệ tán
Các vị thuốc trong bài mẫu lệ tán

Cách sử dụng:

Nguyên phương là dùng thuốc bột thô, sắc với Phù tiểu mạch để uống, có thể dùng thuốc thang sắc nước, chia 2 lần uống.

Phân tích bài thuốc:

Mẫu lệ cố sáp, Ma hoàng căn chỉ hãn, Phù tiểu mạch dưỡng tâm liễm hãn. Hoàng kỳ bổ khí cố biểu. Bốn vị phối hợp cùng dùng mục đích chủ yếu là liễm mồ hôi. Bất luận là chứng tự hãn hay đạo hãn đều có thể gia giảm mà ứng dụng phương này.

Bài thuốc tương tự:

Tự hãn nên trọng dụng Hoàng kỳ và gia thêm Bạch truật; đạo hãn nên gia Lỗ đậu y (vỏ đậu), Nhu đạo căn tu (rễ chùm cây lúa nếp), Sương đào can v.v…

Trường hợp dương hư thêm Bạch truật, Phụ tử để trợ dương cố biểu.

Trường hợp khí hư thêm Đảng sâm, Bạch truật để kiện tỳ ích khí.

Nếu âm hư thêm Can đại hoàng, Bạch thược để dưỡng âm.

Nếu huyết hư thêm Thục địa để dưỡng huyết chĩ hãn.