Giấc ngủ – Đạo dưỡng sinh quan trọng nhất của Danh y Hoa Đà

Published on Author Trần Văn Khắc

Hoa Đà vốn là một vị lương y nổi tiếng thời Đông Hán trong lịch sử Trung Hoa, được xem như thần y, cũng là một trong những ông tổ của Đông y, do đó cách trị bệnh của ông từ xưa đến nay luôn được nhiều người coi trọng. Theo ông giấc ngủ có… Đọc thêm Giấc ngủ – Đạo dưỡng sinh quan trọng nhất của Danh y Hoa Đà