Phương pháp day ấn huyệt và theo dõi hơi thở giúp giải tỏa stress

Published on Author Trần Văn Khắc

Trong cuộc sống hằng ngày không ai là không có những cảm xúc buồn, thương, giận, ghét… Tuy nhiên một hoặc nhiều cảm xúc này nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần và lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh và dẫn đến bệnh tật. Những trường hợp này khoa học… Đọc thêm Phương pháp day ấn huyệt và theo dõi hơi thở giúp giải tỏa stress