Thần khúc có tác dụng gì? – Cách bào chế, chú ý khi sử dụng

Published on Author Trần Văn Khắc

Thần khúc là vị thuốc phổ cập dùng để chữa cảm mạo, ăn uống không tiêu… Tên khoa học: Massa Fermentata Medicinalis Tên gọi khác: Lục thần khúc, Tiêu thần khúc, Lục đình khúc, Kiến thần khúc Thần khúc không phải là một cây thuốc mà bao gồm nhiều vị thuốc phối hợp nhau, trộn… Đọc thêm Thần khúc có tác dụng gì? – Cách bào chế, chú ý khi sử dụng